Quyết định kết nạp Hội khoa học kỹ thuật xây dựng Tp.HCM

Quyết định kết nạp

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG TP.HCM

Sáng 14/06/2022, Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kết nạp hội viên mới.

Ông Đặng Hồng Phước – Tổng Giám Đốc đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ngoại Thương đã nhận quyết định kết nạp từ Chủ tịch Hội KHKT XD TPHHCM – Ông Đặng Lê Dũng, trở thành hội viên của Hội khoa học kỹ thuật Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Tổng Hội Xây dựng Việt Nam)

Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM được đông đảo các Cơ quan ban ngành, Công ty, tổ chức, cá nhân,… và đặc biệt có rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng tham gia. Hội KHKT xây dựng Tp.HCM là nơi để các nhân, tổ chức, chuyên gia hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, tư vấn cho Thành phố HCM về kỹ thuật xây dựng, tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Công ty Cổ phần Bê Tông Ngoại Thương vinh dự được tham gia tổ chức Hội, luôn cập nhật các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực khoa học công nghệ – vật liệu xây dựng. Công ty luôn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất và đóng góp cho Hội những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực bê tông tươi vì sự phát triển của Tp.HCM nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *