Lê Đức Nguuyên

Chủ tịch HĐQT

Đặng Hồng Phước

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Quang Khanh

P. Tổng Giám Đốc

Lê Quốc Thắng

P. Tổng Giám Đốc

Nguyễn Hữu Vũ

P. Tổng Giám Đốc

Trương Thị Tuyết Trinh

P. TGĐ Tài Chính

Võ Thanh Thuận

P.TGD Tài Chính

Huỳnh Quốc Tài

P.TGĐ Kỹ Thuật

Đặng Xuân Dũng

P. TGĐ Nhân Sự

Ngô Thị Thùy Nam

P.TGD Kinh Doanh