Giới thiệu dự án

Thông tin chi tiết


Chủ đầu tư: Văn phòng thành ủy TPHCM

Địa chỉ:số 58, Trương Định, phường 7, Quận 3, TP. HCM