Giới thiệu dự án

  • Quy mô: 827m2
  • Giới thiệu về dự án: Dự án mở rộng Khách sạn Majestic là cơ sở lưu trú đạt đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu cao và đa dạng của phân khúc thị trường khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo.
Thông tin chi tiết


Chủ đầu tư:Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist)
Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Dân Dụng và Công Nghiệp Delta

Địa chỉ:Phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh