lỗi
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: home/btftc/domains/betongftc.vn/public_html

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

  Kiểm tra nguyên vật liệu trước khi sản xuất tại nhà máy là một khâu quan trọng không thể thiếu được trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu có chất lượng ổn định phù hợp với hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

  Xi măng: mỗi loại xi măng sản xuất sau khi nhập Xi lô được triển khai chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn qui định của các công trình thi công.

  Cốt liệu:

+ Đá dăm: được dự trữ tại bãi, kiểm tra tính chất cơ lý (thành phần hạt, hàm lượng bụi bẩn, độ nén dập trong xi lanh…)

+ Cát: được dự trữ tại bãi có mái che, kiểm tra tính chất cơ lý (thành phần hạt, modul, độ ẩm, hàm lượng bụi sét bẩn…)

  Nước: nguồn nước Thủy Cục

  Trạm trộn được lắp đặt các thiết bị hiện đại và kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống định lượng, hệ thống phụ gia trước khi vận hành

  Các thiết bị thí nghiệm trong phòng thí nghiệm được kiểm tra và có giấy kiểm định của Trung tâm Đo Lường Chất Lượng 3

  Giám sát chặt chẽ qui trình trộn bảo đảm tính công tác, bê tông được đúc mẫu thí nghiệm tại trạm trộn và công trình

  Giám sát qui trình vận chuyển bê tông đến công trình

  Kết hợp vối công trình thực hiện khối lượng cung cấp