lỗi
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: home/btftc/domains/betongftc.vn/public_html

1. MÔ TẢ: Sản phẩm bê tông xi măng là hỗn hợp bê tông được sản xuất tại trạm trộn cố định, sau đó được vận chuyển ở trạng thái tươi (chưa đông cứng) bằng xe bồn trộn tới công trình để đổ xả trực tiếp qua bơm vào cấu kiện.

Chủng loại: Hiện nay, Công ty Cổ Phần Bê Tông Ngoại Thương đang cung cấp các sản phẩm bê tông thương phẩm bao gồm các mác: 10 MPa, 15 MPa, 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa, 35 MPa, 40 MPa, 45 MPa, 50 MPa, 55 MPa, 60 MPa, 65 MPa, 70 MPa, 75 MPa, 80 MPa. Sử dụng cho các cấu kiện khác nhau như bê tông lót, sàn, cột, móng, tường vây, cọc khoan nhồi… tùy thuộc vào các yêu cầu thiết kế.

Mác bê tông có thêm phụ gia chống thấm từ B4 -> B12, phụ gia đông kết nhanh: R3, R7, R14…

-    Các loại bê tông: bê tông lạnh (dành cho bê tông khối lớn), bê tông chảy (bê tông tự lèn), bê tông có thời gian duy trì độ sụt từ 6->8 tiếng.

      2. CÁC SẢN PHẨM BÊ TÔNG

  •     Bê tông bền sunfat
  •     Bê tông ít tỏa nhiệt
  •     Bê tông chảy
  •     Bê tông bù co ngót
  •     Bê tông cường độ cao
  •     Bê tông kéo thời gian thi công
  •     Bê tông coffa trượt
  •     Bê tông cường độ sớm 

3. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

a.   Nhóm Tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 4506-87          TCVN 3116:1993      TCVN 6260:1997      TCVN 6069:1995     

TCVN 342-86            TCVN 3115:1993      TCVN 3118:1993      TCVN 7572-5:2006  

TCVN 5592:1991      TCVN 6025:1995    

b.   Nhóm tiêu chuẩn Anh :

BS 12 : 1989             BS 812 : Part 1 : 1975         BS 812 : Part 2 : 1975      

BS 812 : Part 102 : 1989       BS 4550 : Part 1 : 1978    BS 1881

c.   Nhóm tiêu chuẩn Mỹ :

ASTM C185-08        ASTM C330         ASTM C29-09      ASTM C94/94M-14 

ASTM C1610/1610M-10       ASTM C39/39M-14      ASTM C617/617M-12    

ASTM C143/143M-12       ASTM C172/172M-14        ASTM C191-13

d.   Nhóm tiêu chuẩn Nhật :

JIS A 5373:2010      JIS A1108:2006      JIS A1132:2006      JIS A1136 : 1993      JIS A5361 : 2010