lỗi
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: home/btftc/domains/betongftc.vn/public_html

Tổ chức Lớp Huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động cho CB-CN viên

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và người lao động biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý những tình huống, giảm thiểu tai nạn xảy ra trong quá trình sản xuất.

Hưởng ứng Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2011-2015 và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành sản xuất công nghiệp an toàn, Công ty Cổ Phần Bê Tông Ngoại Thương đã tổ chức Lớp Huấn luyện ATVSLĐ vào ngày 17/5/2014. Lớp học diễn ra hết sức nghiêm túc và đông đủ với sự có mặt của hơn hai trăm Cán bộ công nhân viên toàn công ty.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi học: